Kalkknuser

Teknologisk Institut: Kalkudfældningsforsøg

Teknologisk Institut: Kalkudfældningsforsøg

I denne artikel beskrives Teknologisk Institut forsøg, hvor der først observeres hvordan et kar med ubehandlet vand og et varmelegeme i kalker til. Derefter gentages processen med vand behandlet af en AMTech Kalkknuser. Der ses en tydelig forskel, da det meste af kalken nu falder af af sig selv, og resten kan pilles af med fingrene. 

Artiklen kommer ikke ind på hvorfor teknologien virker, men beviser blot at den virker, da kalken udfælder som det pulveriserede aragonit istedet for det hårde calcit. Hvis du vil læse lidt mere om hvorfor metoden virker læs da denne artikel fra Miljø- og Ingienørfirmaet DGE.


Uddrag fra Teknologisk Instituts resultater:
Karet blev igen fyldt (17/2), nu med behandlet vand. Den 24/2 sås tydelige kalkafskalninger på karets sider og bund, hvor kalken faldt af i større flager (Figur 2). Der sås ikke den store afskalning på varmelegemet.

Fra denne dato indtil stop af forsøg d. 27/3 sås markant afskalning af kalken på karets sider. Knap så meget afskalning sås på varmelegemet men kalken begyndte at sidde meget løst og flager kunne nemt pilles af med fingrene.

Efter forsøgsstop kunne det meste af kalken fjernes fra varmelegemet, karets sider og bund med fingrene (Figur 1).

Læs den fulde artikel her.