1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-2 hverdage pt. • Ingen kemikalier

Invitation til seminar i Horsens

Kom kalken til livs – Kom til seminar i Forum Horsens.

Amtech inviterer til seminar den 2. Februar 2023 kl. 1130 – kom og se Forum Horsens og Horsens kommunes grønne løsning.

Rundvisning i Forum Horsens med præsentation af Amtechs grønne løsning til at bekæmpe kalkudfordringer i rørsystemet, på sanitet og ventiler samt pumper.

*For tilmelding skriv til ch@amtech.dk med firmanavn, angivelse af antal deltagere og navne.


Program:
1130 - 1200 Ankomst og registrering
1200 - 1245 Rundvisning
1245 - 1300 Pause
1300 - 1330 Gennemgang af Amtech 700 og vores teknologi
1330 – Spørgepanel bestående af:

  • Bygningsansvarlig og VVS tekniker Henri V. Nielsen fra Horsens kommune
  • Civ. Ing. Poul Rasmussen
  • KAM Charlotte Hammenshøj


Baggrundsviden:
Amtech er en virksomhed med 30 års erfaring i udvikling og salg af elektromagnetisk vandbehandling mhp. at afhjælpe kalkudfordringer i ledningsnet på vandværker, på varmevekslere i varmtvandssystemer, hos forbrugeren på sanitet, elektronik med varmelegemer og i industrien i pumper og mange andre steder hvor kalken besværliggør processerne.

I dag har vi vores anlæg monteret på over 150 vandværker fra helt små op til 11000 forbrugere.
Horsens kommune har valgt Amtech monteret i de kommunale bygninger der for nylig har konverteret til fjernvarme.
Boligselskaber og foreninger, skoler, idrætshaller og i industrien anvender også Amtech 700.
Vi sidder i et stort antal private hjem med vores Home udgave.
Amtech er den mest fleksible og veldokumenterede løsning til kalkudfordringer med elektromagnetisk vandbehandling.

Der vil blive serveret smørrebrød og drikkevarer samt kaffe og kage under arrangementet.

For tilmelding skriv til ch@amtech.dk med firmanavn, angivelse af antal deltagere og navne.

Vi ses i Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens