Kalkknuser.dk

Elektromagnetiske felter til kalkudfældningskontrol i vandsystemer: Mekanismer, karakterisering og drift

Elektromagnetiske felter til kalkudfældningskontrol i vandsystemer: Mekanismer, karakterisering og drift

Nature, det førende internationale ugentlige tidsskrift for videnskab, har udgivet en grundig artikel om elektromagnetisk vandbehandling. De forkorter ElectroMagnetic Fields til EMF, som Kalkknuserens teknologi også hører ind under, og beskriver her de forskellige styrker og svagheder ved denne type vandbehandling. 

Den fulde artikel på engelsk kan læses her: 
https://www.nature.com/articles/s41545-020-0071-9

Denne artikel beskriver meget bredt all de områder, hvor EMF i nyere tid har vist sig at have effekter, herunder:

  • Ultratiltrering (Omvendt osmose)
  • Beskyttelse af varmevekslere mod aflejringer
  • Beskyttelse af tilslamning af pumper
  • Beskyttele af røroverflader mod udfældning på rørsiderne af uopløselige salte - ikke mindst kalksten

Amtech har med vore enheder optimeret præcist funktionen overfor kalkstensudfældninger.

I det nedenstående har vi oversat nogle af studiets hovedtræk.

Her er nogle ting, du bør vide om EMF og kalk:

  • EMF-vandbehandling er en proces, der bruger elektromagnetiske felter til at ændre på vandet karakter og opbygning, så kalk og andre tungtopløselige salte ikke afsætter sig som belægninger.
  • EMF er blevet brugt med succes i industrielle applikationer i mange år.
  • Effektiviteten af EFM afhænger af en række faktorer, herunder vandets indhold af salte og partikler,
  • Typen af rør ser også ud til at være afgørende for behandlingens effektivitet.

Undersøgelser viser, at EMF-behandlinger fungerer bedst på bulkløsninger, reaktorer og rør. De kan også bruges til systemer i industriel skala eller pilotskala, såvel som til småskala vandrensningsudstyr som RO-membraner. De undersøgelser, vi så på, viste næsten 100% succesrater med hensyn til effektivitet - men glem ikke, at der kan være andre faktorer involveret.

EMF's potentielle økonomiske besparelser blev også gennemgået i dette arbejde. Denne gennemgang kunne etablere en række standard operationelle parametre og øge anvendelsen eller interessen for kalkudfældningskontrol i store vandsystemer. Derfor kræves yderligere reproducerbare undersøgelser for at udforske og belyse det grundlæggende videnskabelige grundlag for skalering af forebyggelseseffekter af EMF-teknologier. For bedre at forstå antiscaling-mekanismer er der brug for realtidsovervågningsteknikker til anvendelse i EMF-behandlingssystemer.