1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Verdensmål & Grøn Omstilling

Det Grønne Valg

AMTech er først og fremmest Det Grønne Valg. Kalk der sætter sig i maskiner, på varmelegemer med videre koster hver dag utrolige mængder ekstra energi. Ligeledes nedsætter kalk i maskiner levetiden, hvilket gør at alt for meget smides ud alt for tidligt. Med en AMTech Kalkknuser vil kalken i vandet få en så fin struktur, at disse problemer undgås. Maskiner holder længere, varmelegemer skal bruge mindre energi, energien der bruges på at pumpe vand gennem rørene reduceres, kemikalier til afsyring spares og meget mere.

Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport, der kortlægger omfanget af problemerne med kalk i vandinstallationer. Her citeres:

"Udfældning af kalk, som sætter sig som hårde krystalformer, er et fænomen, som gennem tiderne har voldt mange vanskeligheder. De steder, hvor problemet giver sig særligt til kende, er:

  • Belægninger i rør førende til lavere vandføringskapacitet og større pumpeydelse.
  • Belægninger på hedeflader førende til energitab og ødelæggelse af installationer.
  • Belægninger på haner, ventiler, brusehoveder og dyser førende til ødelæggelse af disse.
  • Belægninger på fliser og brugsgenstandeførende til lavere brugsværdi.
  • Belægninger på tekstilfibre førende til lavere brugsværdi.
  • Belægninger, som danner base for bakterier førende til bakterievæskt (biofouling).

I mejeribranchen mener man at alene afsyring af beholdere, rør og varmevekslere koster branchen 10 mio. kr. årligt. I en anden virksomhed, som har installeret 5 køletårne, bruges der ca. 200.000 kr. årligt alene til kemikalier til afsyring af kalk. Hertil kommer, at for hver 1 °C temperaturen kan forbedres, er der en elbesparelse på 3%.

I boliger drejer det som om de apparater, der er tilsluttet brugsvandsforsyningen, hvor kalk har en problematisk indflydelse. Kalk forkorter levetiden af udstyr til opvarmning af varmt brugs-vand, vaske- og opvaskemaskiner, rør og fittings samtidig med, at virkningsgraden af udstyret forringes, så energiforbruget stiger, se figur 1. Til rengøring af sanitetsgenstande og fliser samt afkalkning af udstyr bruges kemikalier, som ofte ikke er særlig miljøvenlige. Disse forhold giver brugeren øgede økonomiske udgifter og ikke mindst irriterende gener i hverdagen.

Det koster 6 gange så meget energi at pumpe 12 liter vand pr. minut gennem et ø20 mm rør med 3 mm kalkbelægninger fremfor et rør uden belægning, figur 1. Ofte er der ikke tilstrækkelig tryk til rådighed, og resultatet bliver en vandmængde.

I varmevekslere reduceres varmeledningsevnen, hvis der sidder kalkbelægninger på rør eller vekselpladerne. I tabel 1 er der en sammenligning af varmeledningsevnen for kalkbelægning og biofilm og en række forskellige materialer og væsker. Som det ses, er en kalkbelægningsevne til at lede varmen ca 20 gange mindre end for jern, 100 gange end for aluminium og 125 gange mindre end kobber.

Nedenfor ses hvilken indflydelse en kalkbelægning har for varmeovergangen i et kobberrør placeret i en varmeveksler. Resultatet fremgår af figur 3.

Figur 3: Varmeledningsevnen som en funktion af tykkelsen af kalkbelægningen på et ø12 mm kobberrør med 1 mm godstykkelse.

Det ses af figur 3, at selv et tyndt lag kalk giver en betydelig forringelse af varmeledning-sevnen. Det er derfor nødvendigt, at plader og rør i en varmeveksler til stadighed holdes rene, hvilket typisk sker ved afsyring."

 

Verdensmål

Sådan bidrager din virksomhed til verdensmålene ved køb af en AMTech enhed.
Når du køber en AMTech enhed, træffer du et valg om at løse dine kalkproblemer uden brug af kemi, men det er ikke den eneste fordel. Faktisk vil et køb af en AMTech enhed også øge virksomhedens bidrag til verdensmålene.

6. Rent vand og sanitet

Adgang til rent vand, eller mangel på samme, er stadig et problem i store dele af verden, men også herhjemme bruger vi flere og flere ressourcer på at sikre en høj vandkvalitet.

Med en AMTech-enhed, undgår vi at bruge kemi eller tilføje salt til vandet. Dette betyder at der bruges færre ressourcer på rensningsanlæggene.

 

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Et af menneskehedens store problemer er vores overforbrug. Dette overforbrug sker delvist fordi vi køber for meget nyt, men også fordi, at det vi køber har en kort levetid.

En AMTech enhed er, udover at være bygget til at holde i 8 år+, også med til at forlænge levetiden på dine hårde hvidevarer. En af de største årsager til kort levetid på hårde hvidevarer, er nemlig at varmelegemerne dækkes af et tykt lag kalk der forårsager kortslutning og et væsentligt overforbrug af strøm. Dette er ikke tilfældet når du bruger en AMTech enhed.

 


13. Klimaindsats

I dag bruger tandbørsten, dørtelefonen, sportsure og vores køkkengrej strøm. Det gjorde de ikke for 100 år siden. Derfor er det vigtigt, at tænke over sit energiforbrug og købe produkter, der ikke bruger unødvendigt meget strøm.

En AMTech enhed, er udover at have et effektivt energiforbrug, også med til at sikre at dine hårde hvidevarer bruger mindre energi. Når kalken ikke er et problem, så sparer dine enheder den energi de normalt brugte på at opvarme det lag af kalk, der sætter sig på varmelegemerne. Derudover bruges der ca. 10% ekstra strøm på din varmtvandsbeholder pr. mm kalk, der har sat sig på indersiden af beholderen.

 14. Livet i havet

Havet er et levende økosystem i perfekt balance, og selvom havene kan holde til meget, så har menneskene tydeligt sat sine aftryk på livet her.

Med en AMTech-enhed kan du nedsætte dit sæbeforbrug med ca. 30% og stadig få samme fine resultat, fordi vaskemaskinen ikke skal kæmpe med den genstridige kalk. På virksomhedsniveau, kan dette have stor betydning for brugen af rengøringsmidler i alle afskygninger. Noget som vil have en positiv indflydelse på vores spildevand

Læs mere om at fjerne kalk i vaskemaskinen.