Kalkknuser

Boligforening

AMTECH AQUA MILJØ TILBYDER ET GENNEMARBEJDET BESLUTNINGSGRUNDLAG, NÅR KALK ER PÅ DAGSORDENEN

Da vi ønsker at give forbrugerne, de driftsansvarlige og bestyrelsen den bedste oplevelse
med vores Kalkknusersystem, anbefaler vi følgende forløb:

 • Vi kommer gerne på besøg og fortæller om vores Kalkknusersystem på et bestyrelsesmøde,
  eller til jeres generalforsamling, samt fortæller om, hvordan det naturlige indhold
  af salte og kalk varierer alt efter de lokale forhold i undergrunden.
  Vandets aktuelle temperatur kan også have indflydelse på, hvorledes disse grundingredienser
  opfører sig.
 • Oplysninger til brug for udarbejdelse at et tilbud:
 • Hvor mange indgange har jeres boligforening?
 • Hvad er rørdiameter ved indgangen efter vandmåler?
 • Hvilken type rør er der efter vandmåleren?
 • Hvilken type målere anvender I?
 • Hvor mange lejligheder er der i boligforeningen?
 • Hvor lang er afstanden til yderste / højeste bruger?
 • Er der forbundne kar (har I trykforøger – pumper m.v.)?
 • Vi vil meget gerne komme på besøg og hjælpe med at indsamle de relevante oplysninger, samt besigtige jeres installation.

Når vi har alle relevante oplysninger på plads, sender vi et uforpligtende tilbud på et Kalkknusersystem, som er tilpasset netop jeres boligforening.

 

HVAD KAN I FORVENTE AF POSITIVE FORANDRINGER MED ET AMTECH KALKKNUSERSYSTEM?

Kalkknusersystemet knuser kalken med lyd. Den mindste Kalkknuser er en AMTech100, som passer til en husstand. De større Kalkknusermodeller består af en computerenhed i et metalskab, som styrer en, eller flere impulsklodser, der monteres udvendig på vandrørene.

Når lyden løber frit i hele ledningsnettet, vil alt vand der aftappes være lydpåvirket. Det vand der kommer ud af hanerne indeholder stadig kalk, men har nu tabt evnen til at binde sig i kalkaflejringer på samme måde som før påvirkningen med lyd.

Heldigvis har kalken ikke mistet sine værdifulde helbredsmæssige egenskaber, som ville være tilfældet, hvis kalken for eksempel blev manipuleret ved brug af kemi.

Det betyder, at man fremover kan begrænse forbruget af kemikalier i rengøringen, da vandet arbejder med i rengøringen. Forbrugerne vil opleve, at når det lydpåvirkede vand tørrer op, så sidder evt. rester af kalk fra vandet ikke så fast som tidligere.

 

Fordele som forbrugerne bl.a. kan opleve med lydpåvirket vand:

 • Forbruget af vaskepulver kan evt. reduceres, da overskydende sæbe kan sætte sig i tøjet.
 • Sammenlignet med tidligere kan forbruget af opvaskemiddel i mange tilfælde skæres ned, hvis man oplever at opvasken ikke længere er skinnende ren.
 • Forbruget af shampoo og andre sæber kan reduceres, hvis man oplever, at det tager længere tid at skylle det ud.
 • Rengøring af f.eks. elkoger. Fyld op med koldt vand så varmelegemet er dækket.
  Lad vandet stå og blødgøre kalken. Herefter kan man anvende en opvaskebørste til at fjerne det løsnede kalk. Om nødvendigt så gentag behandlingen flere gange indtil varmelegemet igen skinner. Herefter er det slut med kemikalier.
 • Hvis bundproppen i f.eks. håndvasken er tilkalket. Fyld vasken med lidt vand og lad proppen stå i blød. Herefter kan man fjerne løsnet kalk med en svamp. Det samme gælder for perlatorerne (de små kalkriste yderst på vandhanerne). Sæt dem i blød i et glas vand og kalken kan herefter nemt løsnes med en stiv børste.
 • Rengøring af fliserne i badeværelset. Brug bare vandet fra bruseren og en svamp, så fjernes det yderste lag kalk nemt – gentag evt. behandlingerne.

Husk at et Kalkknusersystem ikke gør rent for dig, men det arbejder med dig, og skåner vores gode danske vand og miljø for udledning af unødvendig meget sæbe, shampoo, rengøringsmidler m.v.. – på alle måder den rigtige løsning for miljøet.

VAND ER IKKE BLOT VAND

For de fleste er vand blot vand og de færreste af os tænker måske over, hvor vandet
kommer fra, hvad det indeholder og hvordan det kommer frem til hver enkelt husholdning,
men faktisk er det en ganske kompliceret proces.

De fleste har lagt mærke til, at kalken afsætter sig synlige steder, men de færreste
tænker på, at der også ophober sig kalk indeni vandrørene i hele forsyningsnettet, lige fra
vandværket frem til vandet løber ud af vandhanerne hos forbrugerne.

Kalkknuseren påvirker vandet i rørene ved hjælp af lyd. Kalken i vandet fjernes ikke, men
den ændrer karakter, så den ikke længere sætter sig i kalkaflejringer.

 

 

Før

Efter 

Teknologisk Institut, Center for Mikroteknologi og
Overfladeanalyse, kiggede nærmere på kalkholdigt
vands struktur før og efter behandling med Kalkknuseren.
Her ses tydeligt, hvordan kalken mister
evnen til at kæde sig sammen i kalkaflejringer.

Teknologi med lyd har en række åbenlyse fordele:

 • INGEN brug af kemikalier til at fjerne kalken i vandet.
 • Kalkknusersystemet er vedligeholdelsesfrit.
 • Et Kalkknusersystem bruger for under kr. 50,- i driftsomkostninger om året.
 • Løsner gamle kalkaflejringer overalt i ledningsnettet.
 • Fjerner grogrundlaget for Biofilm og Legionella.
 • De gode sundhedsmæssige egenskaber ved kalk i vandet bevares.
 • En reduktion af kalkaflejringer på fx varmelegemer sparer energi og CO2.