1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Kemifri vandbehandling

Hvad gør man i de tilfælde, hvor man ønsker en kemifri vandbehandling for at komme kalkproblemetikkerne i husholdningen til livs? 

I lang tid er man blevet rådet til at anvende syreholdige kemikalier for at komme kalken i vandet til livs og dermed undgå de negative konsekvenser, dette mineral kan have for husholdningen. 

Men denne metode er både tidskrævende og bestemt ikke miljøvenlig. 

Med vores Kalkknuser opnår du en vandbehandling uden kemi, der behandler det egentlige problem ved kalkindholdet i vores drikkevand; nemlig mineralets struktur. 

I Danmark finder man naturligt høje kalkkoncentrationer i vandet 

I Danmark finder man flere steder i landet en høj koncentration af kalk i undergrunden, der ligeledes bidrager til en høj koncentration af mineralet i vores drikkevand. 

For mange danske kommuner betyder det, at der kan være tale om decideret hårdt vand, der kan være svært at håndtere i husholdningen, og hvor man ofte bliver rådet til brugen af kemikalier for at komme det hårde vand til livs. 

Disse kemikalier anvendes for at trænge igennem de hårde basiske aflejringer, som kalkplamagerne udgør, når de får lov til at sætte sig de steder i boligen, hvor der ofte anvendes vand. 

Men med tiden er dette dog en uhensigtsmæssig måde at behandle kalkproblematikkerne på. Dels fordi kemikalierne som oftest ikke er miljøvenlige, og dels fordi de reelt set ikke løser det egentlige problem. 

Derfor fungerer kemikalieholdige behandlinger ikke 

Når man vælger at behandle kalkaflejringerne, der er opstået på hjemmets overflader og armaturer, behandler man snarer konsekvenserne ved et højt kalkniveau i vandet og ikke det reelle problem. 

Det er her vigtigt at huske på, at kalken i sig selv heller ikke er problemet. Faktisk anbefaler man at indtage kalk til dagligt, og af denne grund er der ikke behov for at skille dette vigtige mineral fra vandet. 

Problemet består snarer i kalkens mineralske struktur. Det er nemlig denne struktur, der gør, at mineralet har tendens til at sætte sig i aflejringer. 

Denne genstridige struktur kan man komme til livs ved hjælp af vores Kalkknuser, som sørger for at gøre din boligs vandbehandling kemifri.

Kalkknuseren: en kemikaliefri vandbehandling 

Kalkknuseren er kreeret med det formål at behandle vandet uden brug af kemikalier. I stedet anvender Kalkknuseren sekvenser af frekvenser, der sendes fra apparatet og ind igennem vandrøret, som Kalkknuseren er monteret fast til. 

Ved hjælp af disse frekvenser vil kalken i vandet blive dekonstrueret på en sådan måde, at det stadig indgår som en naturlig del af drikkevandet som før, men det har ikke længere muligheden for at sætte sig i aflejringer. 

Denne måde at behandle vandet på bruger ingen former for kemiske løsninger, men udelukkende en viden om, hvordan man kan påvirke kalkmineralet ved hjælp af frekvenser. 

Da der her er tale om sekvenser af frekvenser, vil vandet blot blive behandlet efterhånden, som det strømmer igennem vandrørene. 

Den miljøvenlige løsning

Spørger du os, mener vi, at der ikke er nogen grund til at anvende en lang række kemikalier til at løse de problemer, der kan opstå af et naturligt indhold af kalk i drikkevandet. 

Kalkknuserens kemifri vandbehandling sørger for at bevare det nødvendige og sunde kalkniveau i vandet, og mineralerne vil i stedet være nemme at tørre væk med blot en klud de steder, hvor vandet ofte passerer forbi. 

Pris