Kalkknuser

Vandværk

KALK I GRUNDVANDET KOSTER VANDVÆRKERNE OG FORBRUGERNE MANGE PENGE OG BELASTER MILJØET!

Det høje kalkindhold i grundvandet giver vandværker og husstande over alt i Danmark store økonomisk- og miljømæssig udfordringer – men løsningen er overraskende nem.

Den unikke Kalkknuser fra AMTechAquaMiljø monteres nemt på vandværkets hovedforsyningsledning. Nu vil lyd fra Kalkknuseren påvirke og behandle vandet i hele systemet, så kalkkrystallerne bliver nedbrudt. Herved fjernes kalkens evne til at opbygge kalkaflejringer i rør, vandhaner, wc-cisterner, varmelegemer i kaffemaskiner, elkogere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner m.v.

Ifølge Teknologisk Institut kræver det op til 6 gange så meget energi, at pumpe vand igennem rør med kalkaflejringer – så her kan vandværkerne opnå en betydelig EL-besparelse med Kalkknuseren.

– ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, men mere end 350.000 private brugere, over 100 vandværker og videnskabelig dokumentation beviser, at Kalkknuseren virker.

Kalkknuseren vil typisk tjene sig hjem på et par år.

Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse undersøgte kalkholdigt vands struktur før og efter behandling med Kalkknuseren. Her ses tydeligt, at kalken mister evnen til at kæde sig sammen i kalkaflejringer.

Læs mere: ”Rapport fra Aalborg Universitet 2013” og ”Kalk udfældet som Aragonit”.

Installationen af Kalkknuseren tilpasses det enkelte vandværk og afhænger af forsyningsnettets geografi og størrelse, men teknologien er den samme uanset ledningsnettets beskaffenhed. Generelt beløber installationen sig til en engangsinvestering på ca. kr. 350 – 550 pr. bruger. Herefter har man en vedligeholdelsesfri installation, som blot forbruger EL for ca. kr. 200 årligt.

Bestil Kalkknuser til Ejendomskompleks, Erhverv eller Vandværk »

Jesper Højland, Driftleder, Ulvshale Vandværk:
”Vi har i flere år kørt med en Kalkknuser monteret på vores ledningsnet. Tidligere var vi plaget af meget kalk i vandet, men nu kan vi konstatere, at det øjensynligt er fortid. Vi havde også problemer med tilkalkede rør og T-stykker, men nu er vores ledningsnet helt rent uden kalkaflejringer.
Forbrugere har også tilkendegivet, at de nu har mindre kalkslør ved rengøring og at tilkalkning af EL-kedler mv. er ophørt”.

Download vores Kalkknuser fakta!