Kalkknuser.dk

Vandværk

Mere end 100 vandværker knuser kalken med en løsning fra AMTech

Installationen af anlægget tilpasses det enkelte vandværk og afhænger af forsyningsnettets geografi og størrelse. Fælles for alle løsninger til vandværker er teknologien og den nemme montering på vandværkets hovedforsyningsledning.

Et eksempel på et vandværk, der har fået installeret løsningen fra AMTech Aqua Miljø, er Glamsbjerg Vandværk. I artiklen fra Fyens Stiftstidende “Ny investering: Glamsbjerg knuser kalken”, kan du læse nogle af de overvejelser de havde inden investeringen.

Det er muligt enten at købe en Kalkknuser eller at leje den - vi regner gerne på begge løsninger, så du kan vælge det rigtige for jeres vandværk.

Kontakt os allerede nu for at høre, hvilke muligheder der er for jeres vandværk. Vi kommer også gerne forbi og laver en gratis gennemgang af jeres system.

Før montering og igangsættelse fremsender vi og vandværket sammen en rundskrivelse til forbrugerne, der beskriver produktet og funktionen med en forventningsafstemning, da vi ikke fjerner kalken men gør den uskadelig og let at fjerne fra overflader.

Efter en kort periode med kalkknuser© udsendes der et spørgeskema , som vi sammen evaluerer.

*Kalkknuser-enheder til vandværker, industri og boligforeninger kommer med hele 10 års garanti. 

Problemer med kalk i vandet

Næsten overalt i Danmark giver det høje kalkindhold i grundvandet vandværker og husstande store økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Vandværket

Stigning i pumpeudgifter

I artiklen fra Teknologisk institut:”Udredning om fysisk vandbehandling for løsning af kalkproblemer i vandinstallationer” undersøgte man konsekvenserne ved kalk i vandrør. Undersøgelsen viste at det koster 6 gange så meget energi at pumpe 12 liter vand pr. minut gennem et 20 mm rør med 3 mm kalkbelægninger, som det gør med et rør uden belægninger.

 

Figur 1. Sammenhæng mellem pumpeenergi og tykkelse af kalkbelægning
Betydelig forringelse af varmeledningsevnen

I samme artikel fra Teknologisk Institut undersøgte man kalks indflydelse på varmeledningsevnen. Resultatet var, at selv et tyndt lag kalk giver en betydelig forringelse af varmeledningsevnen.

 

Reparationer af ventiler og rør

Ophobning af kalk i rør og ventiler skaber problemer i en sådan grad, at det bør fjernes. Dette gøres oftest med kemikalier, der er skadelige for miljøet. Løsningen fra AMTech Aqua Miljø til vandværker behandler vandet med lydfrekvenser uden brug af kemikalier.

Forbrugeren

Løsningen fra AMTech Aqua Miljø til vandværker vil også komme forbrugeren til gode.

Vore vandværkskunder udtaler blandt andet:

 På kort sigt, blandt mange andre udtalelser
På længere sigt, blandt udtalelser fra forbrugere med årelang erfaring


Teknologien bag løsningen fra AMTech Aqua Miljø 

Kalkknuser© og løsningen fra AMTech Aqua Miljø til vandværker virker ved at sende impulser ind i vandrøret. Impulserne ændrer omløbsretningen af elektronerne i vandets brintatomer. Se den omfattende artikel skrevet af den kendte vandværksspecialist, kemiker Jørgen Blandford her!

Her er en simplere forklaring på, hvordan teknologien bag Kalkknuser© og løsningen fra AMTech Aqua Miljø til vandværker fungerer.

Dimensionering og montering på vandværket

Installation af Kalkknuser© tilpasses det enkelte vandværk og afhænger af forsyningsnettets geografi og størrelse, men teknologien er den samme uanset ledningsnettets beskaffenhed. Generelt beløber installationen sig til en engangsinvestering på ca. kr. 350 – 550 pr. bruger. Herefter har man en vedligeholdelsesfri installation, som blot forbruger el for ca. kr. 200 årligt.

Kundeudtalelser

”Vi har i flere år kørt med en Kalkknuser© monteret på vores ledningsnet. Tidligere var vi plaget af meget kalk i vandet, men nu kan vi konstatere, at det øjensynligt er fortid. Vi havde også problemer med tilkalkede rør og T-stykker, men nu er vores ledningsnet helt rent uden kalkaflejringer. Forbrugere har også tilkendegivet, at de nu har mindre kalkslør ved rengøring og at tilkalkning af elkedler mv. er ophørt”.
 - Jesper Højland, Driftsleder, Ulvshale Vandværk

 

”Vi fik installeret Kalkknuser© om fredagen og allerede mandag morgen ringede det lokale hotel, som ligger sidst på forsyningsledningen, fordi vandet var grumset og toiletter og vandhaner stoppede til. Så vi fik hurtigt et bevis på, at gamle kalkaflejringer omgående begyndte at løsne sig, præcist som AMTech Aqua Miljø havde nævnt for os”.
 - Jesper Jensen, vandværksbestyrer, Haarby Vandværk

"AMTechs teknologi holder kritiske overflader fri for kalkaflejringer i kølevandsanlægget på kompressorer. AMTechs teknologi har sågar været med til at fjerne aflejringer fra allerede tilkalkede oliekølere.
AMTechs teknologi har reduceret aflejringer af kalk og okker på dykpumpe, blot ved installation direkte i brønden der pumpes fra."
- Aalborg Portland

 

 

Vil du vide mere? 

Vi kommer meget gerne til et møde og præsenterer vores teknologi og gennemgår jeres system med henblik på at udfærdige et tilbud.

Du kan kontakte Charlotte på: