Kalkknuser

Vandværk

Mere end 100 danske vandværker, knuser kalken med en løsning fra AMTech Aqua Miljø

Installationen af anlægget tilpasses det enkelte vandværk og afhænger af forsyningsnettets geografi og størrelse. Fælles for alle løsninger til vandværker, er teknologien og derfor også den nemme montering på vandværkets hovedforsyningsledning. 

Et eksempel på et vandværk, der har fået installeret løsningen fra AMTech Aqua Miljø er Glamsbjerg Vandværk. I artiklen fra Fyens Stiftstidende “Ny investering: Glamsbjerg knuser kalken”, kan du læse nogle af overvejelserne de gjorde inden investeringen.

Kontakt os allerede nu for at hører, hvilke muligheder der er for jeres vandværk. Vi kommer også gerne forbi og laver en gratis gennemgang af jeres system.

Før montering og igangsættelse fremsender vi, og vandværket sammen, en rundskrivelse til forbrugerne, der beskriver produktet, og funktionen, med en forventningsafstemning, da vi ikke fjerner kalken, men gør den uskadelig og let at fjerne på overflader.

Efter installationen vil der blive lavet spørgeskemaundersøgelser igen, så effekten kan bekræftes af dem, som det betyder allermest for. 

Problemer med kalk i vandet

Det høje kalkindhold i grundvandet giver vandværker og husstande overalt i Danmark store økonomisk- og miljømæssige udfordringer.

Vandværket

Stigning i pumpeudgifter

I artiklen fra Teknologisk institut:”Udredning om fysisk vandbehandling for løsning af kalkproblemer i vandinstallationer” Undersøgte man konsekvenserne ved kalk i vandrør. Man fandt blandt andet ud af at det koster 6 gange så meget energi at pumpe 12 liter vand pr. minut gennem et 20 mm rør med 3 mm kalkbelægninger som det gør med et rør uden belægninger.

 

Figur 1. Sammenhæng mellem pumpeenergi og tykkelse af kalkbelægning
Betydelig forringelse af varmeledningsevnen

I samme artikel fra Teknologisk Institut, undersøgte man også kalks i vandrørenes indflydelse på varmeledningsevnen. Resultatet var klart, et tyndt lag kalk giver en betydelig forringelse af varmeledningsevnen.

Reparationer af ventiler og rør

Ophobning af kalk i rør og ventiler kan skabe problemer i sådan en grad, at det skal fjernes. Dettes gøres oftest med kemikalier, der er skadelige for miljøet. Vandværks løsningen fra AMTech Aqua Miljø behandler vandet med frekvenser uden at tilføje noget til vandet, og man slipper derfor for kemikalier.

Forbrugeren

Vandværks løsningen fra AMTech Aqua Miljø, vil også komme forbrugeren til gode. 

Nedenfor er nogle af de hyppigste udtalelser efter systemet er blevet installeret på vandværket eller i hjemmet.

 På kort sigt, blandt mange andre udtalelser
På længere sigt, blandt udtalelser fra forbrugere med årelang erfaring

Teknologien bag løsningen fra AMTech Aqua Miljø 

Kalkknuser© og vandværks løsningen fra AMTech Aqua Miljø, virker ved at sende impulser ind i vandrøret. Impulserne  ændrer omløbsretningen af elektronerne i vandets brintatomer. Se en omfattende artikel skrevet af den kendte vandværks kemiker, Jørgen Blandford, her!

Her er en simplere forklaring af, hvordan teknologien bag Kalkknuser© og vandværks løsningen fra AMTech Aqua Miljø fungerer.

Dimensionering og montering på vandværket

Installationen af Kalkknuseren tilpasses det enkelte vandværk og afhænger af forsyningsnettets geografi og størrelse, men teknologien er den samme uanset ledningsnettets beskaffenhed. Generelt beløber installationen sig til en engangsinvestering på ca. kr. 350 – 550 pr. bruger. Herefter har man en vedligeholdelsesfri installation, som blot forbruger EL for ca. kr. 200 årligt.

Kundeudtalelser

”Vi har i flere år kørt med en Kalkknuser monteret på vores ledningsnet. Tidligere var vi plaget af meget kalk i vandet, men nu kan vi konstatere, at det øjensynligt er fortid. Vi havde også problemer med tilkalkede rør og T-stykker, men nu er vores ledningsnet helt rent uden kalkaflejringer. Forbrugere har også tilkendegivet, at de nu har mindre kalkslør ved rengøring og at tilkalkning af EL-kedler mv. er ophørt”.

Jesper Højland, Driftleder, Ulvshale Vandværk

 

 ”Vi fik installeret Kalkknuseren om fredagen og allerede mandag morgen ringede det lokale hotel, som ligger sidst på forsyningsledningen, fordi vandet var grumset og toiletter og vandhaner stoppede til. Så vi fik hurtigt et bevis på, at gamle kalkaflejringer omgående begyndte at løsne sig, præcist som AMTech Aqua Miljø havde nævnt for os”.

Jesper Jensen, vandværksbestyrer Haarby Vandværk

Hvis I vil vide mere

Vi kommer meget gerne til et møde og præsenterer vores teknologi, og evt. gennemgår jeres system med henblik på at give en pris.

Vi kan også altid kontaktes på:

Telefon: (+45) 44 94 33 08
Mail: info@kalkknuser.dk