1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-2 hverdage pt. • Ingen kemikalier

Blødgøring af vand? Hvordan gør jeg dette?

Umiddelbart kan det lyde forunderligt, at man kan blødgøre det vand, der kommer ud af boligens vandhaner. For nogle kan det måske endda lyde urealistisk, men ikke desto mindre er det et term, der ofte bliver brugt af fagkyndige, når der snakkes drikkevand og kvaliteten af denne. Ønsket om at blødgøre vand kommer på baggrund af, at vandet er hårdt. Når vand er hårdt, er det ensbetydende med, at der er en stor mængde af kalk i vandet. Denne kalkmængde ønsker mange at fjerne på grund af de negative effekter kalken har, når den får lov til at sætte sig som kalksten ved armaturer, i vandrør og i køkkenmaskiner. Blødgøring af drikkevand er derfor et ønske, mange har, og der er flere måder dette kan opfyldes på. I det følgende vil vi give vores bud på, hvorledes vi mener, at denne proces bør tage sig ud uden at gå på kompromis med vandets naturlige indhold af kalk.

Problemet består ikke i mængden af kalk

Blødgøring af vand er en løsning, mange efterspørger for at slippe for rengøringsprocessen, der kommer som en naturlig følge af den mængde kalk, der er i vandet. Blødt vand vil således være nemmere at have strømmende igennem boligens vandrør, idet denne form for vand ikke forårsager genstridige kalkbelægninger, der kan være svære at få bugt med. Blødgøring af drikkevand er dog også ensbetydende med, at man fjerner store mængder af kalk fra vandet. Dette er en længerevarende og ressourcekrævende proces og dermed er blødgøring af vand privat ikke en nem løsning for de private boligejere.

I stedet for at betragte kalk som et mineral, der bør fjernes fra vandet, har vi valgt at fokusere på det egentlige problem, som mineralet skaber for den enkelte boligejer – nemlig at dette mineral kan sætte sig som aflejringer og på denne måde gøre det besværligt for vandet at løbe frit i vandrør og ud i boligens vandhaner. Det egentlige problem består således i mineralets genstridige natur og dermed ikke nødvendigvis mængden af det. I stedet for helt at fjerne mineralet fra vandet, er der udviklet en mere simpel løsning, der kan knuse de genstridige kalkpartikler, således at de ikke længere vil udfælde som hårdføre belægninger, der kan være svære at komme af med igen.

Vores Kalkknuser skaber positive resultater

Med vores Kalkknuser vil du ikke være nødsaget til at fjerne kalk fra drikkevandet men kan i stedet nyde effekten af, at den mængde af mineraler, der er i vandet, ikke længere vil påvirke boligens vandrør og armaturer negativt. En Kalkknuser vil kunne knuse kalkpartiklerne og dermed kunne omstrukturere partiklerne således, at de i stedet udfælder som et fint støv. Resultatet for dig som boligejer bliver, at der ikke længere vil sætte sig hårdført kalksten i din elkedel, på dit badeværelse eller ved din køkkenvask. Overskydende kalk vil i stedet vise sig som et fint støv, du hurtigt og nemt kan tørre væk. For dine vandrør betyder det, at vedligeholdelsen af disse ikke vil være nær så tidskrævende, og det vil tilmed kræve mindre energi at tilføre din bolig vand.