1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Skee Vandværk: Test & Rapport

Skee Vandværk: Test & Rapport

Skee Vandværk har lånt 3 stk. Kalkknusere til hhv. private og erhverv, og foretaget uvildige forsøg løbende over 3.5 måneder. Resultatet hos alle 3 test-opsætninger er, at kalken i vandet helt tydeligt omdannes fra calcit til det mere pulverisede aragonit. Der uddybes med både billede- og video-dokumentation af forskellen på vandvarmer, gryde, perlatorer, kogekedel og køkkenvask.

Den fulde rapport læses på deres hjemmeside her: https://skeevand.dk/?page_id=2883

Skee Vandværks konklusion lyder: 

"Tydelig effekt ift. calcit vs. aragonit-udfældning.
Stadig udfældning af kalk på varmeflader, men markant nemmere at fjerne mekanisk (syre ikke påkrævet, men kan selvfølgelig benyttes). På stort varmelegeme i gennemstrømningsvandvarmer, ses en meget anderledes kalkudfældning.

Perlatore (og brusehoved, der ikke indgår i forsøget) har stort set ingen aflejringer mere.

Smagen på vandet er upåvirket, hvilket har været forventet, da calciumkoncentrationen med denne behandlingsform, forbliver uændret i vandet.

Der finder STADIG, efter 3,5 måneders drift, en lille calcit-/hård kalkudfældning sted, men umiddelbart i markant mindre omfang, når man lægger de tre forsøgsforløb til grund.

Bonus: Kaffemaskine/-kolbe, (der dog ikke indgår med “fuld fokus” i forsøget) ”brygger” efter 3,5 måned stadig, uden større ”snorkelyde” … Flyderventil i toiletcisterne (ej heller med i forsøget), har med ultralydspåvirkning, modsat ”normalsituationen”, ikke udvist tegn på kalkdannelse/kalkflager i ventilsædet, der får ventilen til ikke, at lukke korrekt … stort fremskridt !

ANBEFALING: Set i lyset af udfaldet af det gennemførte forsøg, tre forskellige steder på vores forsyningsnet, vil vi anbefale den kommende generalforsamling (Onsdag d.23. februar 2022), at vedtage et sådan system monteret på vandværket, som central vandbehandling på Skee Vandværk."