1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism

Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism

JEE, Journal of Ecological Engineering har skrevet en grundig artikel om elektromagnetisk vandbehandling og de forskningsmæssige fremskridt der gøres i at kunne forklare hvad der egentlig sker. Det mest essentielle er, at de understøtter Jørgen Blandforts artikel om Ortho- og Paravand, og at noget af det første de nævner som anvendelsesmuligheder er løsning af kalkproblemer. 

Der lægges ikke skjul på, at denne teknologi kan bruges i mange forskellige processer og industrier. Der er mange positive afledninger af at have stabilt Orthovand, som man bl.a. vil kunne have gavn af i:

  • Kemiske processer i vandrensning
  • Inhibering af mikroorganismeres vækst i vand (ferskvandsbehandling)
  • Bundsætning af fine små partikler i vand (spildevandsrensning)
  • Ionbytning
  • Renholdelse af varmeveksleres overflader
  • Afgasning af vandige opløsninger
  • Filtrering

 Resumeet er oversat til dansk herunder og den fulde artikel findes her

"Hovedproblemet med den udbredte introduktion af magnetisk vandbehandling (efterfølgende kaldet MVB) i processer med vand og spildevand, er mangel på moderne forskning, rettet mod mekanismerne af MVB, herunder specielt indflydelser af de fysisk/kemiske egenskaber af vandige opløsninger.

Denne artikel forklarer effekten af MVB, idet der tages hensyn til de fysiske og kemiske egenskaber af vandige opløsninger på grund af tilstedeværelsen af forskellige typer vandmolekyler.

Alle MVB kan henføres til ændring i fysiske/kemiske egenskaber af vandige opløsninger. Dette skyldes, at der findes to isomere typer vandmolekyler og deres forskellige frie svingninger.

Resultatet af et rent magnetisk felt i vand er en nedbrydning af de synkrone vibrationer af para-vandmolekyler, og den deraf følgende nedbrydning af den ”is-agtige struktur”, som para-vandmolekyler opbygger sig med. Ødelæggelse af denne struktur skyldes de mere energirige ortho-vandmolekyler.

En af de vigtigste resultater af MVB er ændringen af naturen af vandets opbygning og den øgede reaktionshastighed af ortho-vand overfor paravand.

De MVB-parametre der er beskrevet i denne artikel forklarer de fleste MVB-effekter og anbefaler udvikling af videnskabelige og metodiske principper for at implementere MVB-processer og give en matematisk modelopbygning af MVB-processer i vand- og spildevandsbehandling.

Dette kan bruges i MVB-udstyr der tager højde for de behov, som der er behov for."