1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Ønsker du at opnå bedre vandkvalitet med vandbehandling? Overvej dette

Der ses i stigende grad et særligt fokus på kvaliteten af det vand, som vi har herhjemme. Der kan være flere årsager og metoder til at behandle vandet, men en af de helt store årsager, som der tales meget om i Danmark, er indholdet af kalk i vores grundvand. Danmark er nemlig et af de lande, der har et højt indhold af kalk, som ses flere steder i landet, og det giver blandt andet problemer for mange af boligejerne, som er bosat i disse områder med meget kalk.

For at kunne beskytte boligen mod disse kalkproblemer, er en vandbehandling en god løsning, som blandt andet kan opnås ved hjælp af et vandbehandlingsanlæg, der hjælper med at sikre den bedste kvalitet af vandet, der løber igennem vandrørene i boligen. Ved brug af et vandbehandlingsanlæg vil flere problemer blive løst. I det følgende vil vi uddybe, hvordan det høje kalkindhold påvirker så mange danskere, samt hvordan det med et vandbehandlingsanlæg er muligt at komme de mange kalkproblemer til livs.

Kalk skaber problemer for mange af de danske beboere

Der er i Danmark ikke mange, som ikke har været ude for at opleve problemer med kalken i deres hjem. Kalken skaber for mange store problemer i de danske byer, og det kan være svært og samtidig tidskrævende at skulle bekæmpe de synlige gener, som kalken er med til at give. Men med den mængde af kalk, som grundvandet herhjemme indeholder, er det altså helt naturligt.

Med det øgede fokus på kalken samt kvaliteten af vandet, ses det også, at flere og flere husejere nu begynder at lede efter effektive metoder til, hvordan de kan sikre en bedre vandkvalitet derhjemme. Af denne årsag opleves der også en stigende efterspørgsmål på de effektive vandbehandlingsanlæg eller kalkfiltre, som det også kaldes. Og med korrekt vandbehandling er der heldigvis stor hjælp at hente for dem, der føler sig meget plaget af kalken. Noget, som vi med vores Kalkknuser vil kunne hjælpe med.

 

Skån din bolig med en Kalkknuser 

Er der meget kalk i vandet, vil det ofte være tydeligt at se flere steder i boligen. Den kalk, der findes i vandet, vil nemlig kalke overfladerne til de steder, hvor der bruges meget vand. Det gælder blandt andet i elkedlen og kaffemaskinen, hvor vandet får lov at stå og tørre ind. Det samme gælder i vaskemaskinen og opvaskemaskinen, som bruger store mængder af vand, hver gang de er i brug. Og på brusehovedet samt vandhanen kan der også komme stride kalkaflejringer, som gør, at vandet har svært ved at løbe igennem. 

Med korrekt vandbehandling er det muligt at skåne din bolig mod kalken, så disse problemer kan undgås. Når der tales om vandbehandling samt vandbehandlingsanlæg, vil mange tænke på et anlæg, der hjælper med at fjerne eller mindske vandets indhold af kalk, men i virkeligheden er dette ikke en nødvendighed. Med vores Kalkknuser, som er et apparat, der blødgør vandet, er det muligt at komme kalkproblemerne til livs uden egentlig at fjerne kalken i vandet.

 

Vores Kalkknuser giver effektiv vandbehandling

For at forstå, hvorfor kalken ikke nødvendigvis behøver at blive fjernet fra vandet, er det også nødvendigt at forstå, hvad det egentlig er, der er med til at give os kalkaflejringer. Her må vi se på vandets hårdhed. Når der tales om hårdt vand, menes der vand med et højt indhold af calcium, altså kalk. Hårdhedsgraden fortæller altså noget om, hvor meget kalk der findes i vandet, og dette vil variere fra område til område i landet. Det er det hårde vand, der er med til at give kalkpletter, og ønsker man at undgå disse, er blødgøring af vandet en meget effektiv løsning. Netop dette hjælper vores Kalkknuser med at gøre.

Med en Kalkknuser vil kalkstenene blive slået i stykker, så de ikke længere har den samme form i vandet. Ved at omdanne kalkstenene til finere kalkstøv, vil der samtidig ske en ændring i vandet, så det ikke længere er hårdt, men derimod blødt. Og med det bløde vand er kalken nu ikke en trussel mod køkkenmaskinerne, brusehovedet og håndvasken. Kalkstøvet sidder nemlig ikke fast på samme måde og vil ikke kalke overfladerne til, selvom det findes i vandet.

Med vores Kalkknuser og de resultater, som vi flere steder har set, mener vi altså derfor ikke, at det er nødvendigt at gå ind og fjerne kalken helt fra vandet. Kalk vil ikke være skadeligt i boligen, hvis mineralet blot omstruktureres, så det får en ny form, der giver det bløde vand.

 

Hvordan virker en Kalkknuser?

Når du tænker på vores Kalkknuser, forestiller du dig måske et stort og avanceret anlæg, som vil tage al pladsen derhjemme, men faktisk fylder vores Kalkknuser til hus stort set ingenting og er desuden nem at få monteret. Apparatet skal sidde rundt om et vandrør, så det sidder tæt på den vand, der løber igennem boligen. Magien sker, når vores Kalkknuser tændes, og den begynder at sende lydbølger ud igennem vandet i røret. Med disse lydbølger vil kalkmolekylerne blive knust, og kalkmolekylerne bliver ændret til det støv, der tidligere blev beskrevet.

Vores Kalkknuser vil hverken fjerne noget fra vandet eller tilføre noget, men vil udelukkende ændre formen på kalken og derved blødgøre vandet. Vandbehandling kan være mange ting, og mens mange taler om at fjerne kalk fra vandet, fokuserer vi med vores Kalkknuser på en effektiv vandbehandling, som giver dig muligheden for faktisk at beholde de sunde mineraler i dit drikkevand, så din krop ikke behøver at gå glip af disse. På trods af at kalken ikke bliver fjernet fra vandet, vil resultatet stadig være et hjem, der er fri for de grimme og frustrerende kalkaflejringer.

Vi har testet vores Kalkknuser blandt mange i landet, og med de mange positive resultater, vi har set, er der ingen tvivl om, at apparatet gør et effektivt stykke arbejde. Det giver desuden en besparelse af den tid, som der normalt har skulle bruges på selv at afkalke diverse overflader derhjemme, når kalken har hobet sig op.