1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Hvordan fungerer et vandbehandlingsanlæg?

Mange boligejere efterspørger forskellige former for vandbehandling for at komme kalken i deres vand til livs. 

Kalk er nemlig et problem, vi ofte støder på i hverdagen, da dette mineral hurtigt kan komme til at sætte sig i genstridige plamager og endda have en negativ effekt på diverse køkkenmaskiner, der er forbundet til vandrørene i hjemmet. 

Men hvorfor oplever vi problemer med kalk, og hvor kommer det fra? 

Sådan bliver kalk en del af vores drikkevand

I Danmark er vi ufattelig heldige at kunne benytte os af det vand, der kommer direkte fra vandhanerne. Vandet, der ledes igennem vores vandhaner, kommer nemlig fra vores grundvand, der er blandt det reneste vand i verden.

Vores drikkevand bliver nemlig filtreret flere gange undervejs igennem undergrunden, indtil det når vores vandhaner. Her finder man en række forskellige sedimentære lag, der sørger for at rense vandet og tilføre en række mineraler, vi alle har behov for til dagligt. 

Blandt disse mineraler finder man kalk. Kalken er uundværlig for blandt andet vores knogler, og det er dermed vigtigt, at vi får en vis mængde kalk hver dag. Dette gør vi blandt andet ved at benytte os af og indtage vores rene drikkevand, der naturligt har en mængde af mineralet i sig. 

Nogle steder i landet finder man dog mere kalk i undergrunden end andre, og derfor vil der unægtelig også være mere kalk i drikkevandet i disse områder, som med tiden kan skabe problemer for boligejerne.

Et genstridigt mineral 

Kalk har nemlig en mineralsk sammensætning, der lader mineralet sætte sig i hårde plamager på overflader og i vandrørene. Dette kan med tiden have konsekvenser for den energi, der dels skal benyttes for at vandet kan strømme igennem vandrørene og dels til at varme vandet op. 

Af denne årsag er der mange boligejere, der efterspørger et vandbehandlingsanlæg simpelthen for at komme kalken til livs. 

Et vandbehandlingsanlæg er i alt sin enkelthed et anlæg, der behandler vandet ved hjælp af forskellige metoder. Man finder eksempelvis vandbehandlingsanlæg privat brug, der anvender ionbytning for at komme kalkproblemerne til livs. 

Sådan fungerer ionbytning i et vandbehandlingsanlæg 

Ionbytning fungerer på den måde, at der i vandbehandlingsanlægget tilsættes natrium, eller det vi kender som salt, for at dette mineral kan facilitere en såkaldt ionbytning i vandet. 

Salten har nemlig den funktion at ændre i ionsammensætningen i vandet og således behandle det i en sådan grad, at det store niveau af kalk bliver formindsket.

Det vil med andre ord sige, at der i stedet for en stor mængde af kalkioner vil være en mængde af saltioner, der ikke har den samme genstridige mineralske sammensætning som kalk. 

Findes der alternativer til ionbytning?

Vandbehandling af kalk behøver dog ikke at foregå via ionbytning eller andre kemiske behandlingsmetoder. Afhængig af den enkelte boligejers præferencer kan der nemlig være en række ulemper forbundet med ionbytning. 

Eksempelvis kan tilsætningen af salt i vandet være en ulempe for dem, der ønsker at bringe deres saltindtag ned af forskellige sundhedsmæssige årsager. 

Derudover er kalkniveauet i vores drikkevand ikke farligt, men snarer nødvendigt for vores kroppe og vores knogler. Det er med andre ord et mineral, vi under alle omstændigheder har behov for. 

Af denne grund finder man også vandbehandlingsanlæg, der ikke tilfører kemiske opløsninger til vandet men snarer behandler vandet, således at kalkniveauet ikke får lov til at sætte sig i genstridige aflejringer. 

Blandt disse vandbehandlinger finder man eksempelvis vores Kalkknuser, der ikke benytter sig af kemiske behandlingsmetoder, men snarer behandler vandet uden at ændre i kalkniveauet. 

Kalkknuseren bevarer kalkniveauet i vandet 

Vores Kalkknuser benytter sig af en særlig ultralydsbehandling, der via frekvenserne fra ultralydene knuser kalken i vandet, således at den mineralske sammensætning ikke får muligheden for at sætte sig som aflejringer. 

Denne form for vandbehandlingsanlæg til private, der ikke benytter kemiske opløsninger, er en foretrukken metode blandt mange, da der ikke er behov for kontinuerlig vedligeholdelse eller tilsætning af eksempelvis salt for at holde kalkniveauet nede.

I stedet sørger Kalkknuseren for at omstrukturere den mineralske sammensætning, for at den enkelte boligejer fortsat kan nyde godt af den nødvendige kalk, uden at dette mineral med tiden bliver til gene. 

Vores Kalkknuser er desuden et eksempel på en miljørigtig vandbehandlingsmetode, da der ikke er behov for at rense og komme kalken til livs med rengøringsmidler med et højt niveau af kemikalier.