1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Sådan kommer du vand hårdhed i Randers til livs

Vand hårdhed er et begreb, der går igen hos mange boligejere, når samtalen falder på rengøring i hjemmet. 

Når man snakker om vandets hårdhed, snakker man nemlig på samme tid om, hvor stor en koncentration af mineraler, der er i vandet. 

Finder man en høj koncentration i vandet, vil det unægtelig blive sværere at holde rengøringen ved lige i boligen på baggrund af de mineralaflejringer, der kan sætte sig som følge af den høje koncentration. 

Jo højere en koncentration af mineraler, der er i drikkevandet, jo hårdere bliver dette vand. Særligt i Randers er dette ét af de store samtaleemner, iblandt boligejerne såvel som på vandværkerne. 

Er du bosat i Randers, kan du læse mere om vandets hårdhed i dette skriv, hvor vi sætter fokus på konsekvenserne ved vand hårdhed i Randers, samt hvilke løsninger man med fordel kan benytte sig af for at komme vandhårdheden til livs.

Hårdhedsgraden af vandet i Randers

Vandets hårdhed i Randers er ikke til at tage fejl af. Blandt de danske vandværker har man en skematisk inddeling af vandhårdheden i Danmark. 

Da det danske drikkevand som bekendt er filtreret gennem undergrunden, vil der som følge deraf være forskellige grader vandhårdhed i Danmark.

Nogle steder i landet finder man en høj koncentration af mineraler i undergrunden, mens der andre steder vil være knap så høj en koncentration. 

Af denne grund vil vand hårdhed i Randers ikke være den samme som eksempelvis i Aalborg eller i København. 

Den skematiske inddeling af vandets hårdhedsgrad går fra det blødeste vand (0) til det hårdeste vand med en høj mineralkoncentration (30+).

I Randers finder man en mineralkoncentration i vandet, der medvirker til en vandhårdhed på mellem 12 og 25. 

Der er altså dermed tale om decideret hårdt vand i denne del af landet, med et stort interval. 

Dette interval indenfor den samme kommune demonstrerer tydeligt, hvor stor en forskel der er på undergrundens mineralkoncentration. 

Hårdt vand giver problemer for boligejere i Randers

Under alle omstændigheder vil der dog være tale om hårdt vand i Randers, og det kan for mange boligejere være decideret problematisk at have med at gøre. 

Hårdt vand vil for mange være ensbetydende med mineralaflejringer, de steder hvor vandet er i kontakt med overflader, for eksempel i køkkenet, på badeværelset, i køkkenmaskiner etc. 

Disse aflejringer består hovedsageligt af kalk, der for mange kan være en pestilens i boligen, da det er et mineral, der er svært at få bugt med og som kan kræve investeringen af dyre rengøringsmidler. 

Rengøringsmidlerne er dog ikke til meget nytte, såfremt vandet forbliver hårdt. Problemet bør derfor løses af andre veje. 

Kom det hårde vand i Randers til livs med Kalkknuseren 

I denne sammenhæng er vores Kalkknuser et godt bud på at komme kalkproblematikkerne til livs i husholdningen. 

Kalkknuseren er nemlig et lille apparat, der fastmonteres til hjemmets vandrør og herfra knuser kalken så at sige ved hjælp af en særlig teknik. I stedet for at anvende kemikalieholdige midler anvender kalkknuseren lydfrekvenser. 

Der er her tale om ultralyde, der ikke kan høres af mennesker, men som via apparatet sendes ind i vandrørene og som derigennem behandler mineralerne i vandet, således at de ikke har mulighed for at sætte sig i aflejringer i hjemmet.