1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Hvad er kalk, og hvorfor har det opnået et dårligt ry?

Vores Kalkknuser er som bekendt beregnet til at behandle drikkevandet på en sådan måde, at kalken i vandet ikke får muligheden for at sætte sig i plamager på hjemmets overflader og ej heller i vandrørene. 

Kalk er nemlig blandt de mineraler, der har tendens til at sætte sig i overfladerne rundt omkring i hjemmet, og det kan være en enorm stor byrde for boligejere at vedligeholde hjemmet med hyppig rengøring og kalkfjerning. 

På samme tid er det dog også et vigtigt mineral, ikke blot for mennesker og dyr men også for landbruget og i mange andre henseender også.

Men hvad er kalk mere præcist, og hvorfor har det tendens til at sætte sig i genstridige aflejringer? Er det den rigtige løsning at slippe helt af med mineralet i vandet, og hvordan behandler man dette mineral bedst?

Hvad er kalk? 

Kalk er et naturligt mineral, der kan findes mange forskellige steder i den danske natur. Særligt finder man det i den danske undergrund, hvorfor vores drikkevand består af en stor mængde af kalk, og nogle steder mere end andre. 

Da vores drikkevand kommer fra undergrunden, er der således tale om vand, der har haft en lang rejse gennem undergrundens sedimentære lag. 

Blandt disse lag finder man mineralet kalk, der naturligt bliver en del af vandet, efterhånden som det siver ned igennem lagene. 

Da der findes områder i den danske undergrund med mere kalk end andre, vil der naturligt være steder, hvor mineralet får lov til at være en større bestanddel af vandet. 

I disse områder af landet vil man typisk opleve, at kalken hurtigere kan komme til at sætte sig i de overflader, der omgiver hjemmets vandhaner som eksempelvis i køkkenet, på badeværelset og i bryggerset. 

I den danske natur kan man eksempelvis også finde mineralet ovenover undergrunden ved områderne omkring Thy og Møn, men ellers udgør kalk en stor del af den danske undergrund. 

Hvad består kalk af?

Kalk består af mineralerne kaldet aragonit og calcit og kan findes i naturen i mange forskellige former som eksempelvis forskellige typer af kalksten og kridt. 

Hvis mineralet indgår i vand, og dette er mættet med kalkmineralet, vil der opstå en kemisk proces, hvorved kalken sætter sig i plamager, der med tiden kan vokse sig større på baggrund af den konstante mængde af kalkmættet vand, der passerer de samme områder i naturen. 

Det samme gør sig gældende i hjemmet. Mineralet har det nemlig med at danne genstridige aflejringer i eksempelvis vandrør og i hjemmets overflader omkring vandhaner og brusehovedet, da der i vandet er et højt niveau af kalk. 

Hvordan er kalk dannet?

I områder, hvor man finder en høj koncentration af mineralerne aragonit og calcit, vil der med tiden danne sig det mineral, vi kender som kalk. 

I jorden kan kalk dannes af forskellige organiske materialer som eksempelvis organismer, skaller og andre kalkholdige materialer, der over lang tid kan danne sedimentære lag i jorden. 

Det samme gør sig gældende for kalk i havområder. Her vil der som følge af organismers udvikling i vandet være en høj produktion af calcium, der med tiden vil danne mineralaflejringer i havet.

Når det kommer til dannelsen af kalk i drikkevandet, kommer det på baggrund af en mætning af calcium eller carbonat-ioner. 

Fra disse ioner sker der en kemisk proces, der med tiden vil danne det, vi kender som kalk. 

Hvad er kalk godt for? 

Kalk er godt for mange ting og er primært noget, der har store fordele for vores knogler og vores tænder. 

Disse dele af vores kroppe har nemlig et indhold af netop kalk og for opretholdelsen af vores knogler og tænder, er det nødvendigt med et vist kalkindtag dagligt.

For dem, der ikke oplever at indtage nok kalk i løbet af hverdagen, findes der særlige kosttilskud, der tilfører den nødvendige mængde af mineralet til kroppen. 

Kalk er dertil et basisk mineral og anvendes ofte i landbruget for at sikre sig en sund balance af jorden. Har landbrugsjorden nemlig en sur pH-værdi kan kalk pH-værdi være med til at balancere jordens mineralske sammensætninger og give grobund for fremtidige afgrøder. 

Skal man fjerne kalk fra drikkevandet?

Da kalk kan være et yderst genstridigt mineral at have med at gøre, hvis det får lov til at sætte sig, er det naturligt at spørge sig selv, om det overhovedet er nødvendigt at have det som en del af drikkevandet. 

Der findes nemlig en hel del løsninger på netop kalkproblemerne i drikkevandet som eksempelvis de såkaldte blødgøringsanlæg. 

Der er her tale om et anlæg, der går ind og behandler drikkevandet med en såkaldt ionbytningsmetode. 

Meningen med denne metode er at bytte om på kalkionerne, der er i drikkevandet med anlæggets saltioner, således at det høje niveau af mineralet i vandet bliver formindsket. 

Denne metode kræver dog, at man er villig til at give afkald på kalken i vandet og i stedet være bevidst om det øgede saltindtag. 

Kalk er nemlig ikke farligt og er et mineral, vi under alle omstændigheder har godt af at indtage til dagligt for at vedligeholde vores knogler, vores tænder og vores kroppe generelt. 

Betyder det så, at man skal fjerne kalken i vandet eller sørge for at beholde det eksisterende kalkniveau? Det kommer helt og aldeles an på, hvad man som boligejer foretrækker. 

Nogle foretrækker helt at slippe for kalken i vandet for på den måde at undgå at skulle bruge dyre domme på rengøringsmidler, der alligevel ikke er gode for miljøet. 

For andre kan der være mange fordele ved at vedligeholde kalkniveauet i drikkevandet, men at behandle mineralet på en anden måde. 

Sådan behandler Kalkknuseren mineralerne i drikkevandet

Vores kalkknuser er blandt de løsninger, der behandler vandet og dermed også kalkmineralerne på en sådan måde, at kalkniveauet vedligeholdes, men at mineralet ikke får muligheden for at sætte sig i plamager.

Via særlige ultralyde, som vores kalkknuser sender ind igennem vandrørene, vil den mineralske sammensætning for kalken i vandet automatisk ændre sig, således at mineralet ikke kan sætte sig i aflejringer. 

Der er her tale om en metode, der ikke kræver det store vedligehold men i stedet opnår forbrugeren den mængde af mineraler, der er behov for, uden at skulle døje med besværlig rengøring efterfølgende.