1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-2 hverdage pt. • Ingen kemikalier

Hvad er en Kalkknuser, og hvad kan den? Læs vores kalkknuser test her

I Danmark har vi et højt niveau af kalk i vores brugsvand. Nogle områder i Danmark har et højere niveau end andre, men generelt er vi alle på landsplan mere eller mindre bevidste om, at vores drikkevand indeholder dette naturlige mineral. Måske har du oplevet, at der ved din køkkenvask har sat sig små kalkplamager efter en opvask, eller måske bruger du jævnligt en eftermiddag med at skrubbe dine badeværelsesfliser rene for kalkbelægninger. Alt dette kommer som en naturlig følge af, at det danske brugsvand indeholder kalk, men ikke desto mindre kan mineralbelægningerne, det efterlader, være enormt irriterende og svære at få bugt med. I sådanne tilfælde er der mange, der efterspørger en kalkfjerner, der hurtigt og effektivt kan fjerne de overskydende mineraler. I en søgen efter den bedste kalkfjerner er du måske stødt på den populære Kalkknuser, der én gang for alle kan komme kalken i det danske brugsvand til livs. Hvis du er interesseret i at vide mere omkring denne nye måde at fjerne kalk på så tag et kig på vores Kalkknuser test herunder.

Hvad er en Kalkknuser?

En Kalkknuser er et særligt apparat, der er designet til at komme de danske boligejeres kalkproblemer til livs. I de områder af boligen, hvor vand hyppigt strømmer igennem som for eksempel vandrørene, varmtvandsbeholderen samt boligens vandhaner kan der hurtigt komme til at sætte sig kalk, der kan gøre det svært for vandet fortsat at strømme igennem. For den enkelte forbruger betyder det, at eksempelvis varmledningsevnen for vandrørene bliver forværret samt varmtvandsbeholderens ydeevne bliver forringet. Dette vil naturligvis have en negativ effekt på resten af boligens vandforsyning og kan således skabe yderligere komplikationer for dine køkkenmaskiner og herunder vaskemaskine, elkedel såvel som din opvaskemaskine.

Dette naturlige mineral kan således medvirke til en række forskellige problemer for de danske boligejere og bør dermed håndteres på bedste vis. I denne forbindelse ønsker vi at præsentere forbrugerne for den populære Kalkknuser, der netop kan komme disse problemer til livs uden at gå på kompromis med det danske brugsvands naturlige sammensætning.

I ønsket om at finde den bedste kalkfjerner er mange forbrugere opsat på at fjerne kalken helt fra vandet, således at der ikke længere kan sætte sig belægninger rundt omkring i boligen. Denne måde at løse problemet på kræver dog mange ressourcer og kan ende med at blive en dyr løsning for den enkelte boligejer. I stedet for at fjerne kalk fra vand vil en Kalkknuser kunne ændre måden, mineralet så at sige opfører sig på.

Hvordan virker den?

En Kalkknuser kan hurtigt og nemt monteres til boligens vandrør med indgående koldt vand. Når apparatet tændes, vil den udsende ultralydsfrekvenser igennem vandrøret og ind i vandet. Denne metode vil påvirke vandet i røret således, at de kalkpartikler, der måtte befinde sig vandet, ikke længere binder sig til hinanden på en måde, hvor de udfælder som kalksten. For dine vandrør betyder det, at vandet kan strømme ubesværet igennem, og at varmledningsevnen forbliver effektfuld. For resten af din bolig vil vandet ikke længere besidde det genstridige calcit – også kendt som kalksten – men snarer en pulverlignende udgave kaldet aragonit. Aragonit vil ikke kunne binde sig til overflader på samme måde som calcit kan det og vil dermed bevirke, at den kalk, der måtte blive tilbage på overflader, tager sig ud som kalkstøv.

Dermed fjerner Kalkknuseren altså ikke kalk fra vand men er i stedet med til at omstrukturere mineralpartiklerne på en mere hensigtsmæssig måde for forbrugerne.

Her er Kalkknuseren blevet testet

Flere steder i landet er en Kalkknuser test blevet realiseret ved blandt andet vandværker og boligforeninger. Her har resultaterne været positive, og beboerne i boligforeningerne har været tilfredse med måden, kalken i vandet har taget form på. Det samme gør sig gældende for de borgere, der fik vand fra Tune Vandværk, der i 2016 også testede Kalkknuseren. Generelt har Kalkknuseren medvirket til en lettere rengøringsproces for borgerne, idet kalken ikke længere har sat sig i de så velkendte genstridige belægninger. Jo mindre tendens mineralet har til at sætte sig i plamager, jo bedre kan diverse køkkenmaskiner vedligeholdes.

Har man været plaget af kalk, der har sat sig i køkkenmaskinerne, vil man efter monteringen af en Kalkknuser hurtigt opdage, hvordan ens køkkenmaskiner reelt set bør fungere. Måske du vil opdage, at elkedlen ikke længere skal bruge lang tid på at koge vand, eller at kaffemaskinen kan kreere herlig kaffe på et mindre antal bønner. Dertil vil du ikke skulle stå klar med kalkrens og citronsyre, hver gang fliserne på badeværelsesgulvet trænger til en kærlig hånd, eller når opvaskemaskinen efterlader grimme mineralplamager på bestikket.

Ved montering af en Kalkknuser kan du se frem til at kunne klare rengøringen meget hurtigere end før. Som følge af lydfrekvenserne Kalkknuseren udsender, vil du, som nævnt tidligere, kunne nøjes med en klud til rengøring af overskydende kalk. Mineralet vil altså ikke længere kunne binde sig til overflader og danne hårdføre belægninger.