1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Dette bør du vide om blødgøringsanlæg

Kalk i drikkevandet er efterhånden et alment kendt fænomen blandt de fleste boligejere. Flere steder i landet finder man nemlig et højt niveau af kalk, der i sig selv er nyttigt at indtage gennem drikkevandet for vores knoglers skyld, men som kan være en pestilens at gøre rent i køkkenet og på badeværelset.

Kalk er nemlig et genstridigt mineral, der i sin mineralske sammensætning er skabt til at sætte sig i plamager og hårde aflejringer. 

Kigger du eksempelvis på dine overflader, armaturer eller glas efter at disse har været i kontakt med vand, kan det være at du kan få øje på hvide aflejringer, der har sat sig. Der vil her være tale om et højt niveau af kalk i vandet som kan være svært at få bugt med. 

Kalkens negative konsekvenser for din bolig

Har kalken først fået lov til at sætte sig i overflader i boligens armaturer og andre overflader kan det være svært at komme denne til livs. Der findes dog efterhånden en række kemikalieholdige rengøringsmidler, der lover guld og grønne skove og som kan fjerne kalken fra hjemmets overflader.

Det er dog vigtigt at huske på, at selvom kalken bliver fjernet fra overfladerne, er den stadig en del af drikkevandet, der anvendes dagligt til rengøring. Af denne årsag kan man lige så godt forvente at se de hvide kalkaflejringer blot kort tid efter en rengøring. 

Udover at de hvide plamager ikke er æstetisk flotte, så er det også skadeligt for dine hårde hvidevare. Får kalken først lov til at sætte sig i aflejringer i dine vandrør, hvor brugsvandet strømmer igennem, kan det være svært for vandet at passere, og der skal dermed bruges mere energi på at få vandet til at strømme frit.

Derudover hæmmer aflejringerne også varmeledningsevnen gevaldigt, hvilket i sidste ende betyder, at der også her skal anvendes mere energi på at varme vandet op til din vaskemaskine, opvaskemaskine eller anden form for køkkenmaskine. 

Sådan kommer et blødgøringsanlæg kalken til livs 

I stedet for at bruge dyre domme på rengøringsmidler og undgå et forøget energiforbrug vælger mange boligejere at investere i et såkaldt blødgøringsanlæg.

Et blødgøringsanlæg kendes også af mange som et blødtvandsanlæg, der på en kemikaliefri måde får bugt med de genstridige kalkmineraler i vandet. 

Blødgøringsanlæg anvender nemlig en behandlingsmetode, der kaldes ionbytning. For at opnå blødt vand vil ionbytningen medvirke til at kalk-ionerne i brugsvandet byttes ud med en anden type ion.

Blødgøringsanlæg vil i denne forbindelse anvende natrium-ioner, det vi kender som salt, til at behandle vandet med, inden det føres videre igennem vandrørene og ud af vandhanerne i hjemmet. 

Blødgøring af vand på denne måde kræver således, at afkalkningsanlægget fyldes med salt for at ionbytningen kan finde sted, og for at kalken i vandet kan fjernes ved hjælp af denne type behandling. 

Blødt vand sikrer en nemmere rengøring 

Blødgjort vand giver en masse fordele for husholdningen. Dels sikrer det rene overflader der nemt kan holdes rene og fri for kalkplamager, og dels er det med til at vedligeholde hjemmets hårde hvidevare. 

Blødgøringsanlæg er dog ikke den eneste metode, der kan anvendes til at behandle brugsvandet med. 

Da blødgøringsanlæg anvender salt for at komme kalken i vandet til livs, er det en prioritering for boligejere, der ikke ønsker at øge deres saltindtag, eller at bruge tid og penge på løbende opfyldning, at benytte sig af alternative metoder til kalkfjerning. 

Vores Kalkknuser er netop et alternativ til denne vandbehandlingsmetode. Her anvendes der nemlig ikke salt eller ionbytning men i stedet en metode, der benytter sig af frekvenser, som ændrer kalkens struktur. 

Kalkknuseren behandler vandet uden brug af kemikalier

Vores Kalkknuser er ikke den type kalkfjerneranlæg, der kræver vedligehold eller genopfyldning af forskellige produkter. 

Kalkknuseren behandler i stedet vandet med frekvenser. Rent praktisk fungerer det på den måde, at apparatet monteres fast til hjemmets vandrør, for herfra at sende frekvenserne igennem rørene og ind i vandet. 

Vandet vil her opleve en frekvensbehandling, der er med til at ændre på den mineralske sammensætning af kalken til det man kalder aragonit. 

Dette betyder, at kalken efter Kalkknuserens behandling ikke har mulighed for at sætte sig i plamager, men i stedet vil være en del af brugsvandet og indgå som et dagligt mineralindtag for forbrugeren uden at danne genstridige aflejringer. 

Man kan dermed anskue Kalkknuserens behandlingsmetode som en måde at komme problematikken bag mineral-sammensætningen til livs på, uden at frarøve vandet dets naturlige niveau af kalk.

Kalk i vandet bør ikke nødvendigvis forbindes med noget negativt; snarer tværtimod. Mineralet er ganske enkelt nødvendigt for vores kroppe og vores knogler, og der kan dermed være mange fordele forbundet ved at vedligeholde kalkniveauet i vandet. 

F&Q

Hvad er blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg anvendes til at fjerne kalk fra drikkevandet. Formålet er, at du som forbruger skal kunne forlænge levetiden af dine hårde hvidevare og på samme tid undgå at skulle investere i dyre kemikalieholdige rengøringsmidler for at komme kalken på overflader i hjemmet til livs. 

Hvordan virker et blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg fungerer ved hjælp af en ionbytningsmetode. I anlægget finder man et indhold af salt-ioner, der ved kontakt med drikkevandet, vil behandle vandet med en såkaldt ionbytning. Her vil salt-ionerne bytte plads med kalk-ionerne og således fjerne kalken i vandet. Ionbytning er en kemikaliefri metode, som mange blødgøringsanlæg benytter sig af. 

Er du dog ikke interesseret i at forhøje dit salt-indtag gennem dit drikkevand, så er denne afkalkningsmetode nok ikke den rigtige løsning for dig. Blødgøringsanlæg uden salt eksisterer nemlig ikke, og i stedet anvender mange et kemikaliefrit afkalkningsanlæg, som vores Kalkknuser, som et alternativ. 

Hvad koster et blødgøringsanlæg?

I sig selv kan et blødgøringsanlægs pris starte ved 10.000 kr., men man skal naturligvis også medtænke prisen for vedligehold og genopfyldning af salt i anlægget.